همراه با هر بسته‌ای که از خوانش خریداری می‌کنید، یک نامه شخصی سازی شده نیز دریافت خواهید کرد که اختصاصا برای شما نوشته شده است. بر اساس موضوع کتاب خریداری شده و یا پرونده‌ای که کتابی از آن تهیه کرده‌اید، پیشنهاداتی برای مطالعه‌ی بیشتر تقدیم‌تان خواهد شد. این پیشنهادنامه شامل یکی-دو تایی کتاب و شاید فیلم خواهد بود که ممکن است بعد از خواندن آن کتاب، دوست داشته باشید دنباله‌اش را بگیرید.