عادله قدسی زاده به عنوان کارشناس ارشد محتوا در نویسش فعالیت می‌کند. تجربه‌ی او در حوزه‌ی تولید محتوا در کنار خلاقیت سرشار و دقت نظر بالا، موجب شده است که